Thư giới thiệu

cho em hỏi là ở phần ảnh thư tự giới thiệu, hệ thống chỉ cho mình tải lên 1 file thì làm ntn để tải lên được bức thư có 2 trang ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!