Thông báo về điểm sàn 2020

Em đỗ xét tuyển thẳng ET1 nhưng vẫn muốn có thể được vào khoa cao hơn thì cho em hỏi là bao giờ nhà trường thông báo điểm sàn ạ? Để những học sinh như em có thể có quyết định đúng đắn và an toàn trong việc nộp vào khoa tuyển thẳng hoặc vẫn xét theo chỉ tiêu Bộ hoặc bài tư duy ạ?

 

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!