Thời hạn quy đổi điểm IELTS

Em có một chứng chỉ IELTS có thời hạn đến 29/08/2022 thì có kịp để đăng ký quy đổi điểm IELTS không ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lương Thái Khang

Lương Thái Khang

Gửi 4 tháng trước

IELTS