Thời gian xác nhận chính thức tuyển thẳng là khi nào?

Cho em hỏi thời gian xác nhận chính thức tuyển thẳng là khi nào?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!