Thời gian mở cổng đăng kí xét tuyển tài năng

Dự kiến trường sẽ mở hệ thống xét tuyển tài năng trong bao lâu thế ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!