Thời gian cập nhật chứng chỉ TOEFL ITP và TOEIC.

Em chào thầy ạ.

Em muốn hỏi là bao lâu nữa thì nhà trường mới cập nhật chứng chỉ TOEFL ITP trên trang quy đổi ạ?

Ngoài ra còn chứng chỉ TOEIC nữa dù có trong bảng đối sánh nhưng vẫn chưa được cập nhật ạ.

Em xin cảm ơn!

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

2 trong số 2 đánh giá câu hỏi này hữu ích!