Thời điểm có kết quả XTTN

Theo các mốc thời gian được biết thì em thấy 30/6 trường sẽ công bố kết quả xét tuyển tài năng. Em muốn hỏi về kết quả ở đây là sẽ bao gồm cả điểm phỏng vấn và điểm chuẩn hồ sơ để đỗ vào các ngành/ chương trình không hay chỉ có điểm phỏng vấn thôi vậy ạ?

Em cảm ơn thầy cô ạ!

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!