Thi tư duy khi có IELTS?

Em có IELTS 6.0, khi xét tuyển theo phương thức tư duy em muốn xét tuyển theo tổ hợp K00 thì em có phải đăng ký thi môn tự chọn Tiếng anh không hay nhà trường sẽ quy đổi chứng chỉ (em đã đăng ký quy đổi)ạ? 

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Nguyễn Hoàng

Nguyễn Hoàng

Gửi 2 tháng trước

IELTS