thi tiếng anh đầu vào

Có đc dùng IELTS để ko phải thi ko ạ, và nếu có thì IELTS bao nhiêu là ko phải thi ạ

 

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lý Nhật Nam

Lý Nhật Nam

Gửi 8 tháng trước

Yêu cầu tiếng Anh