thầy cô cho em hỏi tại sao chỗ điểm hồ sơ năng lực của em lại không tính điểm học lực ? (hiện tại điểm em đủ để xét tuyển tài năng)

Thầy cô cho em hỏi tại sao chỗ điểm hồ sơ năng lực của em lại không tính điểm học lực ? 

Hiện tại em có điểm học lực là 38,4 nhưng khi ấn vào đánh giá năng lực của xét tuyển tài năng thì lại hiển thị là 0 

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!