Thắc mắc Thủ tục nhập học

Em là sinh viên k66 của viện kinh tế và quản lý, sau khi bảo lưu và thi lại thì em đỗ vào IT-E6. Vậy em cần làm đơn thôi học hay chuyển trường/ngành để có thể nhập học vào IT-E6 ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!