sửa nguyện vọng xttn

Em muốn sửa nguyện vọng trong hồ sơ XTTN thì phải làm như thế nào ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!