Sự khác biệt chương trình Tiên tiến với chương trình đại trà

Ad cho em hỏi khác biệt chương trình Tiên tiến với chương trình đại trà của khoa Kỹ thuật Y sinh và Kỹ thuật Ô tô ạ

 

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi vừa nãy

Ngôn ngữ Anh