Số lượng thí sinh đã được tuyển thẳng

Cho em xin con số cụ thể của số lượng thí sinh đã được tuyển thẳng của từng ngành với ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!