SAT đổi format vào năm 2023 thì sẽ xét form mới hay form cũ hay cả hai?

Nếu đề thi SAT đổi format vào năm 2023 ý ạ, thì nhà trường sẽ xét điểm thi SAT theo form trước năm 2023, sau năm 2023 hay là cả hai ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Duc Luong

Duc Luong

Gửi 2 tháng trước

Xét tuyển tài năng