Sai điểm thưởng diện 1.3

Em có để giải chính là: là thành viên đội tuyển Quốc gia và giải phụ là hai giải tỉnh năm lớp 11 và 12 những không được cộng 5 điểm thưởng. em có gửi mail về phòng tuyển sinh nhưng chưa nhận được hồi đáp. Em phải làm gì bây giờ ạ ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!