Rút hồ sơ

Thủ tục rút hồ sơ như thế nào ạ? Có yêu cầu nào thêm trong việc rút hồ sơ không ạ (phải học hết ít nhất 1 kì, thi hết kì, ....)?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Anh

Lê Anh

Gửi 10 tháng trước

hồ sơ