Review về ngành FL1

Nhà trường có thể review chi tiết (về chương trình học, yêu cầu Tiếng Anh đầu ra,...) giúp em về ngành FL1 được không ạ?

Và cho em hỏi ngành này có yêu cầu học Toán cao cấp không ạ?

Em cảm ơn trường ạ!!!

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!