Review về (ET1) Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông. Có giống công nghệ thông tin không ạ, có học lập trình không?

Cho em ít review về (ET1) Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông của trường với ạ, nó có giống công nghệ thông tin không ạ, có học lập trình ... không ạ.

Câu hỏi từ bạn: fb.com/profile.php?id=100011820814895

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!