Quy đổi tiếng Anh

1.Em đã đăng ký quy đổi ielts nhưng vẫn thi tiếng Anh THPT. Như vậy tiếng Anh em sẽ có 2 kết quả: quy đổi và thi THPT vậy nhà trường sẽ lấy điểm nào để xét tuyển vào trường (hay điểm nào cao thì lấy). 2. Bài đánh giá tư duy BK3, môn tiếng Anh có dùng ielts để quy đổi được không? Em cám ơn

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

1 trong số 1 đánh giá câu hỏi này hữu ích!