Quy đổi tiếng anh

Cho em hỏi nội dung chuyển khoản quy đổi bằng ielts là j ạ . EM cảm ơn

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!