Quy đổi Ielts với tổ hợp thi K00 và K02

Em có thấy bảng điểm quy đổi IELTS sang điểm thi THPT QG, bài thi Tiếng Anh của KTTD có quy đổi tương tự không ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

1 trong số 1 đánh giá câu hỏi này hữu ích!