Quy đổi điểm tiếng anh cho bài thi tư duy

Cho em hỏi với cách xét tuyển kiểm tra tư duy: Toán + Đọc hiểu + Tiếng anh thì có thể dùng quy đổi Ielts thay cho bài thi tiếng anh (hoặc chọn điểm cao hơn giữa 2 cái này) không ạ? 

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

1 trong số 1 đánh giá câu hỏi này hữu ích!