Quy đổi điểm tiếng anh

Cho em hỏi là điểm IELTS khi em vào trang xttn quy đổi điểm từ 6.5 sao điểm chỉ quy đổi ra thành 9.5 điểm tiếng Anh thôi ạ? Theo như bảng quy đổi do trường cung cấp thì điểm IELTS từ 6.5 trở lên được quy đổi thành 10 điểm tiếng Anh ạ.

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!