quy đổi điểm IELTS

2021 trường Bách Khoa còn áp dụng quy đổi điểm IELTS thành điểm xét tuyển không?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!