Quy đổi điểm IELTS

Nếu em quy đổi điểm ielts thì chụp bằng ielts gốc hay bằng ielts đã công chứng? Có cần đổi tên file minh chứng điểm ielts không ạ? Nếu có em cần đổi tên như thế nào?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!