Quy đổi chứng chỉ tiếng anh

Em có đăng kí quy đổi chứng chỉ tiếng anh và chuyển lệ phí xác thực từ ngày 7/9 nhưng tra cứu trong danh sách không thấy có thông tin. Em được hướng dẫn gửi bổ sung ảnh CCCD và chứng chỉ ngày 25/9 nhưng vẫn chưa thấy có thông tin trong danh sách. Em phải làm thế nào ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!