Quy chế cộng điểm với IELTS 6.5 như thế nào?

Mình có con năm nay định đăng ký vào Bách Khoa. Con mình thi tổ hợp A01 (Toán - Lý - Hóa) và cháu có chứng chỉ IELTS 6.5 thì sẽ được cộng điểm ưu tiên như thế nào?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

1 trong số 1 đánh giá câu hỏi này hữu ích!