Phỏng vấn hồ sơ năng lực

thầy cô cho em bao giờ có lịch phỏng vấn diện xét tuyển 1.3 ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

1 trong số 1 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Đỗ Đức Long

Đỗ Đức Long

Gửi 1 tuần trước

Xét tuyển tài năng