Nộp hồ sơ xét tuyển

Em đỗ theo diện 1.3 ý ạ mà em ở Hà Nội ạ mà Hà Nội đang dãn cách nên em bị dời thời gian phát giấy chứng nhận ạ   em sợ bị muộn thời gian nộp hồ sơ của trường ý ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!