những đối tượng thuộc nơi phong tỏa thì có được thi không ạ

những đối tượng thuộc nơi phong tỏa thì có được thi không ạ, nếu xin được giấy và xét nghiệm âm tính

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!