Ngưỡng đảm bảo chất lượng phương thức 1.3

Dạ thưa ban tuyển sinh, em đã chọn tổ hợp A00 trong hồ sơ năng lực ở link dangkytuyensinh. hust.vn , nhưng trong phiếu Nguyện Vọng online cho kỳ thi THPT Qgia em chọn tổ hợp A01, như vậy thì ngưỡng điểm đảm bảo sẽ được tính theo phương thức nào ạ ? Em hi vọng có thể tính theo tổ hợp A01 vì em có quy đổi Ielts

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!