Ngành Điện tử viễn thông ĐH Bách Khoa Hà Nội. Học những gì? Làm những gì?

Cho em xin review về ngành Điện tử viễn thông ĐH Bách Khoa Hà Nội. Học những gì? Làm những gì ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

1 trong số 1 đánh giá câu hỏi này hữu ích!