Nếu em có IELTS 7.5 vẫn đăng kí thi môn Ngoại Ngữ thì khi xét tuyển vào trường sẽ dùng điểm thi TN THPT hay điểm quy đổi từ IELTS ạ?

Nếu em có IELTS 7.5 vẫn đăng kí thi môn Ngoại Ngữ thì khi xét tuyển vào trường sẽ dùng điểm thi TN THPT hay điểm quy đổi từ IELTS ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!