Mục 6. Các thành tích, giải thưởng khác có được đăng thêm giải Khuyến khích Lý HSG Tỉnh không ạ?

Em có giải nhất Toán HSG Tỉnh và khuyến khích Lý HSG Tỉnh, thì mục 6. Các thành tích, giải thưởng khác có được đăng thêm giải Khuyến khích Lý không ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!