Minh Hieu

em đã chuyển khoản phí quy đổi IELTS rồi ạ. Nhà trường sẽ gửi xác nhận như thế nào ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!