Mất CCCD có thể dùng giấy tờ khác để đi thi ĐGTD không ạ

Em bị mất CCCD và sắp đến ngày thi không làm lại kịp, em có thể dùng giấy tờ gì khác để thay thế khi đi thi không ạ? Ngoài ra khi đi thi thì mình mang cả Phiếu báo điểm nữa đúng không ạ? 

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 1 năm trước

đánh giá tư duy