Lúc em lưu và xác nhận email phần xét tuyển tài năng theo hồ sơ thì có lỗi "application.prizeOthers"

Em gặp lỗi như này ạ, thầy cô xem giúp em với ạ : 

Xảy ra lỗi khi lưu minh chứng của application.prizeOthers. Mong bạn hãy kiểm tra lại

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!