Lỗi dung lượng file đính kèm khi đăng ký xét tuyển tài năng theo hồ sơ

Em chọn file đính kèm dạng ảnh có tổng dung lượng dưới 3MB nhưng hệ thống báo "Tổng dung lượng ảnh quá lớn (3MB). Bạn cần chọn dung lượng ảnh sao cho tổng dung lượng < 3MB".

Xin hỏi giải quyết thế nào?

 

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!