Lịch học ca sáng, chiều tại ĐHBKHN

Thầy cho em hỏi: Lịch học ca sáng, chiều tại trường là bắt đầu, kết thúc lúc mấy giờ ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!