KTTD năm 2022 tổ hợp khoa học tự nhiên

KTTD năm 2022 có tổ hợp khoa học tự nhiên sau này là xét điểm tổ hợp Toán Lý Hoá hoặc Toán Hoá Sinh hay là xét toàn bộ điểm Toán Lý Hoá Sinh ạ ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

1 trong số 1 đánh giá câu hỏi này hữu ích!