Khối D01 có học được ngành công nghệ thông tin không?

Em học khối D01 thì có học được ngành Công nghệ thông tin ko?   

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!