Khi đi thi kiểm tra bài KTTD thì mang những giấy tờ gì theo ạ

Thầy cô cho e hỏi là khi đi thi cần mang những giấy tờ gì theo ạ. Và lịch thi cụ thể như nào ạ :'(

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!