học phí, thời gian đào tạo,... ?

cho em hỏi là học phí của chương trình tiên tiến cơ điện tử:

             học phí trong khoảng bao nhiêu?

             thời gian đào tạo?

             ngôn ngữ đào tạo? có dạy lại từ đầu không? (nếu dạy bằng ngôn ngữ khác)

             xét tuyển theo bài tư duy và bài thi THPT Quốc Gia có khác nhau không ?

             cơ hội làm việc? 

             

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!