Học phí của chương trình tiên tiến là bao nhiêu?

Em muốn hỏi về Học phí của chương trình tiên tiến. Học phí chương trình Công nghệ thông tin Global ICT (IT-E7) là bao nhiêu?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!