Học bạ kỳ 1 lớp 12 chưa có dấu có được nộp không?

Em đăng kí bài thi thư duy của Bách khoa Hà Nội nhưng do chậm chễ của trường nên học bạ kì 1 lớp 12 của em chưa có chữ kí của hiệu trưởng thì khi gửi ảnh đăng ký có được chấp nhận không ạ ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

1 trong số 1 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Xuan Thinh

Xuan Thinh

Gửi 1 tuần trước

Bài kiểm tra tư duy