Học bạ công chứng

Dạ chào cô em ở Hà Nội và Hà Nội đang dãn cách đến ngày 23/8 mà hạn nộp của trường là 22/8 thì em không có học bạ bản công chứng được thì em có thể nộp bản photo trước rồi sau 23/8 gửi bổ sung bản công chứng được không ạ

 

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!