Học bạ bản gốc

Có bài viết hỏi về việc nộp luôn học bạ bản gốc thay vì bản sao

em thấy các anh chị comment rằng nộp bản gốc chứ gì?

vậy nộp theo thông báo nhà trường là cơ sở để gửi đi ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!