hết thời hạn

em muốn xét theo diện 1.1 nhưng không đăng ký được qua trang đăng ký lúc nào cũng bị báo là hết thời hạn tuyển sinh ạ dù chưa đến thời hạn nộp là 20/7.

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

1 trong số 1 đánh giá câu hỏi này hữu ích!