Hạnh kiểm

Nếu e đủ điều kiện trúng tuyển nhưng hạnh kiểm học kỳ 1 lớp 10 của e khá . hạnh kiểm cả năm lớp 10,11,12 đều tốt thì có được ko ạ.

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi vừa nãy

Xét học bạ